ข้อความถาม-ตอบ

คำถาม

จะมีหลักสูตรอบรมผู้คณาจารย์นิเทศอีกเมื่อไหร่ค่ะ
ผู้ส่ง : นางสาวจุรีย์พร สุวรรณ     ส่งข้อความเมือ : 31/7/2561 10:47:48

คำตอบ

อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ปี 2562 ค่ะ  สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซด์นะคะ
ตอบคำถามเมือ : 26/9/2561 11:08:46