แจ้งกิจกรรมสัมมนาดี ๆ PIM Work-based Education Forum 11 (อ่านแล้ว 62 ครั้ง)

ประกาศ! แจ้งกิจกรรมสัมมนาดี ๆ PIM  Work-based Education Forum 11 ในหัวข้อ “CWIE & WBE Cooperative and Work Integrated Education & Work-based Education New Choice for Higher Education สหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย” เมื่อองค์กรทางด้านการศึกษากำลังจะถูก Disruption การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนได้ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการด้วยเช่นกัน

รับชมผ่าน Facebook Live : PIM Ready to Work
https://www.facebook.com/pimreadytowork/videos/2733720340216329/

ไฟล์แนบ

Label