ประกาศแจ้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ (อ่านแล้ว 247 ครั้ง)

ประกาศแจ้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศได้ที่่เมนูผู้ผ่านการอบรม หรือที่ลิงค์
https://www.uppersouthcoop.org/Instructor.aspx

ไฟล์แนบ

ไม่มีไฟล์แนบ
Label