สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7 (อ่านแล้ว 100 ครั้ง)

ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมรร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา (Cooperative Education Blended Training) หลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม Best Western PLUS ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จ้งหวัดนนทบุรี โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท

          ทั้งนี้สำหรับคณาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจหลักสูตรดังกล่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ (เท่านั้น) ที่ http://tace.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://tace.sut.ac.th/tace/index.php?page=Event/info&id=85

ไฟล์แนบ

Label