ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อ่านแล้ว 88 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ได้ที่ https://coopday.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3113, 0-7567-3183 หรือ website : https://coopday.wu.ac.th 

ไฟล์แนบ

Label