แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 1/2561 (อ่านแล้ว 96 ครั้ง)

แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 
ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องโมคลาน  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช       

ไฟล์แนบ

Label