มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดค่ายเตรียมพร้อมนักศึกษา สู่สหกิจศึกษานานาชาติ (อ่านแล้ว 201 ครั้ง)

         ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดค่าย International Cooperative Education Camp 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

          อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษายังต่างประเทศ เพื่อสร้างสมรรถนะความเป็นสากลให้แก่บัณฑิต เพิ่มประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตต่างแดน ตลอดจนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในต่างประเทศ โดยการจัดค่าย International Cooperative Education Camp 2018 ครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ และเป็นการตอกย้ำนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ความเป็นสากล หรือ World Class University ซึ่งจะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติต่างๆในการใช้ชีวิตต่างแดน

          การจัดค่ายในครั้งนี้มีนักศึกษาที่มีความสนใจปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 50 คน จากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ โรงแรมประสานสุข รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 โดยภายในค่ายเป็นไปอย่างอบอุ่น นักศึกษาได้รับความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ และในการเป็นทูตวัฒนธรรมไทยได้

          ทั้งนี้ที่ผ่านมามีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ประกอบด้วย สถานทูตฯ สถานกงสุล สถาบันการศึกษาต่างๆและบริษัทเอกชน มากกว่า 17 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

**สามารถรับชมภาพกิจกรรมดังกล่าวได้ที่เมนูประมวลภาพกิจกรรม

ไฟล์แนบ

ไม่มีไฟล์แนบ
Label