สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย

ลำดับชื่อมหาวิทยาลัยurlลิ้งค์สถาบัน
1 มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานีwww.sru.ac.thลิ้งค์สถาบัน
2 มหาวิทยาราชภัฎนครศรีธรรมราชwww.nstru.ac.th/thลิ้งค์สถาบัน
3 มหาวิทยาลัยตาปีwww.tapee.ac.th/ลิ้งค์สถาบัน
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้www.sct.ac.th/ลิ้งค์สถาบัน
5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์www.wu.ac.thลิ้งค์สถาบัน
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตwww.pkru.ac.th/th/ลิ้งค์สถาบัน