รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี


No Image
นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ 1
A Membership Guidance for AMCHAM’s Staff and Interns
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย