รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี


No Image
รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ปีพุทธศักราช 2561
กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือโนรา อำเภอเกาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเจริญ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล