ประมวลภาพกิจกรรม

img
วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12
วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


img
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ณ ประสานสุขรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด