สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย

ลำดับชื่อมหาวิทยาลัยurlลิ้งค์สถาบัน
1 มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานีwww.google.comลิ้งค์สถาบัน
2 มหาวิทยาราชภัฎนครศรีธรรมราชwww.google.comลิ้งค์สถาบัน
3 มหาวิทยาลัยตาปีwww.tapee.ac.thลิ้งค์สถาบัน
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้www.google.comลิ้งค์สถาบัน
5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์www.wu.ac.thลิ้งค์สถาบัน
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตwww.google.co.thลิ้งค์สถาบัน