รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี


No Image
รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น
บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
คุณอิสิญา สังข์สิริ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอนามัยและความปลอดภัย

No Image
รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น
โรงแรมแฟร์เฮ้า วิลล่า แอนด์ สปา
คุณสิทธิ์พสุ ทองสุข
รองกรรมการผู้จัดการ